معرفی

مشخصات فردی

سیدسجاد گشتی

نام - نام خانوادگی : سیدسجاد   گشتی

پست الکترونیکی : sgashti@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه گیلان

سوابق اجرایی

 1. رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت از سال 90 تا 92
 2. عضو شورای آموزشی دانشگاه آزا د اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان از سال 90 تا 92
 3. عضو کارگروه تخصصی پژوهشی کمیته طرح و برنامه و بودجه منطقه 17 در سال 90
 4. عضو کارگروه تخصصی تصویب طرح های پژوهشی منطقه 17 سال 92
 5. عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه واحد رشت سال 93
 6. عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه واحد رشت از سال 93
 7. عضو کارگروه صلاحیت علمی دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی استان گیلان در گروه ریاضی از سال 93
 8. مدیر گروه ریاضی در تحصیلات تکمیلی واحد رشت سال 93
 9. رئیس اداره امور هیات علمی واحد رشت سال 94
 10. دبیر اجرایی همایش منطقه ای سکونت گاههای روستایی شمال ایران واحد فومن و شفت سال 90
 11. دبیر اجرایی همایش ملی حسابداری و حسابرسی واحد فومن و شفت سال 91


عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

 1. عضو انجمن ریاضی ایران


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس اداره امور هیات علمی واحد رشت

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

سیدسجاد گشتی
سیدسجاد گشتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^