فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

  1. نفر دوم المپیاد ریاضی دانشجویی قطب دو کشور سال 82
  2. عضو تیم المپیاد بین المللی ریاضی ایران سال 82
سیدسجاد گشتی
سیدسجاد گشتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^